Δημοσιεύθηκε την

Χειμερινές επεμβάσεις φυτοπροστασίας σε καρποφόρα δένδρα και αμπέλι

Στα πλαίσια εφαρμογής ορθής γεωργικής πρακτικής και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, πρέπει να ληφθούν από τους παραγωγούς, όλα εκείνα τα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των φυτών πριν ακόμα από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. 

 Τα προληπτικά αυτά μέτρα έχουν μεγαλύτερη σημασία σε κτήματα που έκαναν την εμφάνισή τους εχθροί & ασθένειες πέρυσι και γενικά τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης τα μέτρα αυτά αποκτάνε ιδιαίτερη σημασία λόγω και του σφοδρού παγετού που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.

 Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνδυάζονται με την εφαρμογή του κλαδέματος και της βασικής λίπανσης.

 Οι παρακάτω εχθροί & ασθένειες κάνουν την εμφάνιση τους μέσα στην καλλιεργητική περίοδο όσο αφορά τα συμπτώματα & τις ζημιές που προκαλούν αλλά η παρουσία τους είναι διαρκής όλο το χρόνο με μορφές (μολύσματα, τέλεια, αυγά, καρποφορίες κ.α) που διαχειμάζουν πάνω στα δέντρα:  

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΦΙΣΤΙΚΙΑ (φυτόφθορα, καμαροσπόριο κ.α)

ΑΜΠΕΛΙ (ισκα, ευτυπίωση, φομοψη κ.α)

ΕΛΙΑ (βακτήριο καρκίνωσης κ.α)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (μονίλια, κορύνεο, εξώασκο κ.α)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (φουζικλάδιο, βακτηριακό κάψιμο κ.α)

ΕΧΘΡΟΙ

ΦΙΣΤΙΚΙΑ (ψύλλα, ευρύτομο κ.α)

ΑΜΠΕΛΙ (τετράνυχος, ακάρεα κ.α)

 ΕΛΙΑ (ακάρεα, φυλλοφάγα κ.α)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (κόκκινος τετράνυχος κ.α)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ψύλλα κ.α) 

 Οι χειμερινές επεμβάσεις φυτοπροστασίας και όλα τα άλλα προληπτικά καλλιεργητικά μέτρα έχουν σαν σκοπό την μείωση των πληθυσμών εντόμων που διαχειμάζουν αλλά και τον μολυσμάτων των ασθενειών που παραμένουν στα δέντρα και τα πρέμνα.

Γενικές οδηγίες για τη διενέργεια χειμερινών ψεκασμών:

  • Οι χειμερινοί ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα συνιστώνται στις περιπτώσεις προσβολής των δένδρων από μυκητολογικές και βακτηριολογικές προσβολές που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη βλαστική περίοδο και αποβλέπουν στον έλεγχο ή τη μείωση του αρχικού μολύσματος, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση την επόμενη άνοιξη.
  • Γίνονται στον πλήρη λήθαργο, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα, με ήπιο καιρό, χωρίς βροχή ή άνεμο και θερμοκρασία μεγαλύτερη από τους 5 βαθμούς Κελσίου.
  • Οι χειμερινοί ψεκασμοί με λάδια συνιστώνται για να αντιμετωπιστούν οι διαχειμάζουσες μορφές κοκκοειδών, αφίδων, τα αυγά των τετρανύχων και τα διαχειμάζοντα έντομα όταν διαπιστώνονται προσβολές κατά την προηγούμενη βλαστική περίοδο στα φυλλοβόλα δένδρα και στο αμπέλι.
  • Επειδή οι χειμερινοί ψεκασμοί έχουν δράση επαφής, πρέπει να γίνεται πλήρης κάλυψη των δένδρων.
  • Τα λάδια είναι πιο αποτελεσματικά σε αυγά και διαχειμάζουσες μορφές εντόμων, και πρέπει να χρησιμοποιούνται μέχρι το στάδιο φουσκώματος των «ματιών» ή το πολύ το στάδιο της «πράσινης κορυφής» στις σωστές πάντα δόσεις.
  • Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτσι όπως αναγράφονται στην ετικέτα.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22950 42523 ή να προσέρχονται στο κατάστημα μας.