Ενημέρωση για τη «Συνταγή Χρήσης Γεωργικού Φαρμάκου»

 1. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017.
 2. Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017, η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να διενεργείται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή χρήσης σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
 3. Σε μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που:

α) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000 τ.μ.) και

β) δεν φέρουν εικονόγραμμα κινδύνου με νεκροκεφαλή και χιαστί οστά, εκδίδεται συνταγή ή τη στιγμή της πώλησης γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή στην ψηφιακή υπηρεσία της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε.

 1. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη, καθώς και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 2. Προβλέπονται καλλιέργειες που εξαιρούνται από την υποχρέωση για έκδοση συνταγή και άλλες περιπτώσεις (πχ ήσσονος σημασίας χρήση κ.α) για τα οποία είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να σας ενημερώσουμε αν χρειαστεί.
 3. Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να κρατούν στο αρχείο τους τις συνταγές, από την ημερομηνία έκδοσής τους και για χρονικό διάστημα 3 χρόνων. Είναι δε υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τις συνταγές στις αρμόδιες αρχές εφόσον τους ζητηθεί.
 4. H συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου θα εκδίδεται από Γεωπόνο ή από Τεχνολόγους Γεωπόνίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων και θα εκτελείται από τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
 5. Οι αγοραστές φυτοπροστευτικών προϊόντων στους οποίους επιτρέπεται να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι οι εξής:

α. Φυσικά πρόσωπα που είναι οι ίδιοι κάτοχοι “Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων”

β. Φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

γ. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι “Πιστοποιητικού…” ή τίτλου σπουδών ή άτομα από νομικά πρόσωπα (πχ εργαζόμενοι εταιρειών) που έχουν δηλωθεί όμως στην αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία του υπουργείου από ένα πρόσωπο των περιπτώσεων α & β ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από αυτά τα άτομα.

0
  0
  Καλάθι
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα
  Sticky Image Sticky Image